Vedeli ste že...

 

... stlačený vzduch vyrobený skrutkovým kompresorom a upravený úpravou stlačeného vzduchu je až 10,000 krát čistejší ako vzduch, ktorý my dýchame?

 ... v nasýtených podmienkach, pre každé zníženie teploty vzduchu o 15°C, je zníženie obsahu vodnej pary až o 50%?

... pre každé zvýšenie prevádzkovej teploty kompresora o 15°C nad 85°C, sa znižuje životnosť oleja o 50%?

... stlačený vzduch je používaný vo všetkých odvetviach priemyslu

... stlačený vzduch je často považovaný za štvrtú energiu /elektrina, voda, plyn/ v mnohých zariadeniach.

... až 94% energie z vytvoreného tepla vzduchom chladeného rotačného kompresora môže byť obnovených k tomu, aby vykonávalo inú prácu, ako teplo alebo teplá voda?

... 100kW vzduchový kompresor stojí až do 2.500.000,- Sk ročne v nákladoch na energiu ? A až do 50% z toho je zbytočných? Pri 3Sk/kWh, 24/7/50 týždňov ročne.)

... netesnosť vo vzduchovom systéme, stojaca 3.000,-Sk/ročne, nie je pociťovaná ani počuteľná?

... netesnosť vo vzduchovom systéme, stojaca 10.000,-Sk/ročne, môže byť pociťovaná ale nie počuteľná?

... netesnosť vo vzduchovom systéme, stojaca 20.000,-Sk/ročne, môže byť pociťovaná aj počuteľná?

...  pokles tlaku v systéme stlačený vzduch môže byť minimalizovaný tak, že rozvod stlačeného vzduchu v prevádzke bude zokruhovaný namiesto uzatvoreného?

...  pokles tlaku v systéme stlačený vzduch môžeme minimalizovať správnym výberom priemeru potrubia rozvodu stlačeného vzduchu?

...  pokles tlaku v systéme stlačený vzduch môžeme minimalizovať správnym výberom armatúr, kolien, ohybov, kohútov atď ?

...  vo vzdialenosti 5m od kompresora sa úroveň hlučnosti kompresora znižuje o 12 dB(A) ?

...  zníženie hladiny hluku o 10 dB (A) vnímame ako zníženie len  o polovicu ?

...  správne nadimenzovaný vzdušník redukuje náklady na prevádzku  kompresora ?

 ...  kompresor pri chode naprázdno spotrebováva 25-35 % z celkového príkonu kompresora, aj keď nevýraba žiaden stlačený vzduch ?

...  normálový meter kubický stlačeného vzduchu je normou ISO 2533 definovaný pri podmienkach : tlak = 1.01325 bar, vlhkosť vzduchu = 0%, teplota = 15°C a že sa s meniacimi podmienkami objem stlačeného vzduchu mení ?  

 ...  v jednej smene /8 hodín/, pri výkone kompresora 1000m3/h a tlaku 10 bar, vlkosti vzduchu 60% a teplote okolia 30°C  vyrobí kompresor celkom 140 l kondenzátu ?

 ...  ak je z kompresorovej stanice odvedené málo tepla je ohrozená prevádzková bezpečnosť kompresorovej stanice ?

 ... že návrh priemeru potrubia stlačeného vzduchu závisí na objemovej rýchlosti toku, prevádzkovom tlaku, dĺžke rozvodov a na ekonomicky priijateľnom poklesu tlaku v rozvodoch ?  

 ... investícia na kúpu nového kompresora tvorí iba 12% z celkových nákladov počas životnosti kompresora ?

 ... prevádzkové náklady ako sú servis a opravy kompresora počas životnosti dosiahnu hodnotu nového kompresora, ale je to iba 12 % z celkových nákladov ?

 ... náklady na energiu dosiahnu počas životnosti kompresora až 76% z celkových nákladov na výrobu stlačeného vzduchu ?

 Systém SLAČENÝ VZDUCH

 Pod pojmom stlačený vzduch myslime nasávaný atmosférický vzduch stlačený zariadením na to určeným. Stlačený vzduch je forma energie, ktorá sa používa na pohon pneumatického náradia, pneumatických prvkov alebo na vykonávanie inej práce.

 Systém stlačený vzduch to je :

  1. Výroba stlačeného vzduchu
  2. Úprava stlačeného vzduchu
  3. Zásoba stlačeného vzduchu
  4. Distribúcia stlačeného vzduchu
  5. Likvidácia kondenzátu