Dôležitým bodom pri výbere je výber vhodného kompresora, od ktorého závisí výkon celého systému, kompresor-rozvod tlakového vzduchu-koncové zariadenie. Tu je potrebné zhodnotiť 3 základné údaje - dosiahnutý výstupný tlak, objem tlakovej nádoby a najmä množstvo stlačeného vzduchu. Nedostatočné množstvo vzduchu spôsobí pokles tlaku pri práci a následne pokles výkonu koncového zariadenia. Množstvo vzduchu spotrebované konkrétnym náradím je uvedené v jeho technických parametroch.

Všeobecne je stlačený vzduch najprv potrebné zbaviť kondenzátu a mechanických nečistôt.

To je možné najľahšie zaistiť používaním filtrov. Nefiltrovaný vzduch poškodzuje koncové zariadenie koróziou, výplachom maziva a tiež mechanickým pridieraním obsiahnutých súčiastok. Drvivá väčšina pneumatických zariadení vyžaduje primazávanie vzduchu. To je možné síce zaistiť pravidelným vstrekovaním cca 1 - 2 ccm špeciálneho oleja priamo do rýchlospojky konkrétneho náradia, ale v praxi je žiaduce použiť cenovo dostupné olejové primazávanie, ktoré sa zapojí priamo pred náradie (mini vyhotovenie) alebo vyhotovenie, ktoré primazáva celý systém (alebo jeho určitú vetvu) hneď za filtrom. Vzduch určený napr. na striekanie farieb, pieskovanie sa samozrejme neprimazáva. Úpravu tlaku v rozvode zaistí redukčný ventil. Ten je spravidla súčasťou kompresora (piestové kompresory) alebo kompletnej jednotky na úpravu vzduchu.