Firma AIR-COM s.r.o. bola založená v roku 2006 ako nástupca fyzickej osoby Vincent Šimurka PLUS CAR ktorá bola založená v roku 1997 ako  firma pôsobiaca v oblasti predaja, servisu kompresorov, montáže a projektovanie rozvodov stlačeného vzduchu, úpravy stlačené vzduchu - filtrácie, sušenia...

Servis firma vykonáva  priamo u zákazníka v jeho prevádzke.

Naši servisný technici každoročne podstupujú predajné a servisné školenia priamo vo výrobných závodoch kompresorov ktoré naša firma dodáva na Slovenský trh. Naši servisný technici Vám dokážu priamo na mieste poradiť, doporučiť a v neposlednej miere opraviť Vaše zariadenie či už kompresor, rozvod stlačeného vzduchu, pneumatické náradie...

Ak nieje možné kompresor opraviť priamo na mieste a je nutný odvoz kompresora do našej dielne firma zabezpečí zákazníkovi náhradný zdroj stalčeného vzduchu aby zákazník nemusel obmedzovať svoje výrobné kapacity.

 Medzi našich dlhodobých zákazníkov patria významné firmy pôsobiace na Slovenskom trhu v oblastiach: výroba plastových okien, strojárska výroba, autoservisné služby, výroba automobilov, drevársky priemysel, stavebný priemysel, obuvnícka výroba, sklárska výroba a mnoho ďalších.