Čo by ste mali vedieť o stlačenom vzduchu.

  • cez 3 mm dierku na potrubí stlačeného vzduchu uniká vzduch ročne za 700,- Eur (pri 15-tich takýchto netesnostiach na rozvodoch je to 10.500,- € = 316.323,- Sk, čo je zbytočná ročná strata)!

  • pokles tlaku v rozvodoch stlačeného vzduchu môže byť minimalizovaný tak, že rozvod stlačeného vzduchu bude zokruhovaný namiesto uzatvoreného!

  • pokles tlaku v rozvodoch stlačeného vzduchu môžeme minimalizovať správnym výberom priemeru potrubia, armatúr a kolien! 

  • správne nadimenzovaný vzdušník znižuje náklady na prevádzku  kompresora!

  • v jednej zmene, pri výkone kompresora 200 m3/hod., tlaku 1 MPa, za normálnych podmienok, vyrobí kompresor celkom 28 l kondenzátu (pri 4-roch kompresoroch je to 112 litrov)! 

  • ak sa kompresorová stanica prehrieva výkon kompresorov v nej sa znižuje a sušiče nevysušujú dostatočne stlačený vzduch?!

  • aj pre krátke zvýšenie prevádzkovej teploty kompresora o 15°C nad 85°C, sa znižuje životnosť jeho oleja o 50%!

  • ak je z kompresorovej stanice odvedený nedostatok tepla môže byť ohrozená prevádzková bezpečnosť kompresorovej stanice!

  • investícia na kúpu nového kompresora tvorí iba cca 12% z celkových nákladov počas životnosti kompresora!

  • náklady na elektrickú energiu dosiahnu počas životnosti kompresora až 75% z celkových nákladov na výrobu stlačeného vzduchu!                                  

Pneumatické náradie.

Pneumatické náradie je nenáročné na údržbu, vyniká nízkou hmotnosťou a vysokým výkonom. Pre jeho pohon je však potrebné zaistiť tlakový vzduch v požadovanej kvalite, dostatočnom tlaku a množstve. 

Všeobecne je stlačený vzduch najprv potrebné zbaviť kondenzátu a mechanických nečistôt. To je možné najľahšie zaistiť používaním filtrov. Nefiltrovaný vzduch poškodzuje pneunáradie koróziou, výplachom maziva a tiež mechanickým zadieraním obsiahnutých nečistôt. Väčšina pneumatických zariadení vyžaduje primazávanie vzduchu. To je možné síce zaistiť pravidelným vstrekovaním cca 1 - 2 ccm špeciálneho oleja priamo do rýchlospojky konkrétneho náradia, ale v praxi je žiaduce použiť cenovo dostupné olejové primazávanie, ktoré sa zapojí priamo pred náradie (mini vyhotovenie) alebo panelové vyhotovenie, ktoré primazáva celý systém (alebo jeho určitú vetvu) hneď za filtrom. Vzduch určený napr. na striekanie farieb sa samozrejme neprimazáva.

Úpravu tlaku v rozvode zaistí redukčný ventil. Ten je spravidla súčasťou kompresora alebo kompletnej jednotky na úpravu vzduchu.

Dôležitým bodom je výber vhodného kompresora, od ktorého závisí výkon celého systému. Tu je potrebné zhodnotiť 3 základné údaje - dosiahnutý výstupný tlak, objem tlakovej nádoby a najmä množstvo stlačeného vzduchu.

Nedostatočné množstvo vzduchu spôsobí pokles tlaku pri práci a následne pokles výkonu pripojeného náradia.

Množstvo vzduchu spotrebované konkrétnym náradím je uvedené v jeho technických parametroch.